Informacje dla studentów przyjętych na I rok studiów

Informacje dla studentów przyjętych na I rok studiów

  1. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł.  na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty (wygenerowany ze strony banku w pliku pdf.) należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów

 w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

  • wysłać na adres:

Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

90-236, ul. Pomorska 171/173

(z dopisanym kierunkiem studiów)

  • przesłać mailem na adres pracownika biura odpowiedzialnego za konkretny kierunek studiów:
filologia angielska I stopnia

filologia włoska II stopnia

informatologia z biznesowym językiem angielskim

informacja w środowisku cyfrowym

justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
filologia angielska II stopnia

lingwistyka dla biznesu    

lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

translatoryka

iwona.przybysz@uni.lodz.pl

 

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

kulturoznawstwo  

kultura i sztuka współczesna  

nowe media i kultura cyfrowa studia

media audiowizualne i kultura cyfrowa

malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl
filologia polska

logopedia II stopnia

produkcja teatralna i organizacja widowisk

studia polskie z językiem angielskim

anna.walak@uni.lodz.pl

 

filologia germańska

filologia rosyjska

filologia słowiańska

logopedia z audiologią I stopnia

studia polsko-niemieckie

katarzyna.cebrzynska@filologia.uni.lodz.pl
dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

dziennikarstwo międzynarodowe

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

twórcze pisanie

monika.iwanowska@uni.lodz.pl

 

filologia romańska

filologia hiszpańska

filologia włoska I stopnia

karolina.szczepanska@uni.lodz.pl
 

studenci z zagranicy- wszystkie kierunki studiów

 

 

mateusz.klucjasz@filologia.uni.lodz.pl

 

  1. Dopełnienia formalności (odbiór legitymacji oraz podpisanie umowy)

termin odbioru legitymacji i podpisania umowy zostanie przesłany do studenta w wiadomości mailowej            (na skrzynkę emaliową w domenie edu.uni.lodz.pl).    

III. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 odbędzie się 30 września 2022 r.

 informacja o godzinie inauguracji dla poszczególnych kierunków, dostępna będzie na stronie internetowej Wydziału www.filolog.uni.lodz.pl  po 20 września 2022 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o miejsce w Domu Studenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl  tel. (42) 66 55 338, 665 55 430
  2. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na www.swfis.uni.lodz.pl, dotyczącymi czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji.