Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku - nowa książka prof. Tomasza Bocheńskiego

Autor zabiera w niej czytelnika w podróż po nowych, śmiałych interpretacjach twórczości najwybitniejszych pisarzy XX wieku: Wiesława Myśliwskiego, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza, Juliana Tuwima i Witkacego. Ta osobista wyprawa, wyznaczana zaczerpniętą z muzykologii kategorią improwizacji – wykorzystaną w taki sposób po raz pierwszy w literaturoznawstwie polskim – sama także nabiera rytmu niecodziennej autorskiej improwizacji. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa UŁ.

Prof. Tomasz Bocheński, odsłaniając kolejne warstwy tekstów i docierając do warstwy pierwotnej, kluczowej, pozostaje blisko wyjaśnianego tekstu literackiego, pozwala mówić interpretowanym utworom.

Z recenzji prof. dra hab. Piotra Łuszczykiewicza:

Powiedzieć, że autor jest innowatorem, to w istocie nic nie powiedzieć. Jest on bowiem innowatorem rewolucyjnym, zaczepnym, agresywnym, obrazoburczym. Zmusza wręcz czytelnika do wyistoczenia własnych poglądów, prowokuje do wszczęcia sporu, mnoży kontrowersje. Ten typ omal „chuligańskiego” – w najlepszym tego słowa rozumieniu - prowadzenia dyskursu można było niegdyś spotkać u najwybitniejszych koryfeuszy literaturoznawstwa polskiego, jak np. Janusz Sławiński.

Książka dostępna w Wydawnictwie UŁ.

Materiał: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego