Gombrowicz - życie i twórczość

„Trzeba odwagi, by napisać książkę o Gombrowiczu” - zachęcamy do obejrzenia rozmowy prof. Tomasza Bocheńskiego z Wydziału Filologicznego UniLodz z prof. Józefem Olejniczakiem z Uniwersytetu Śląskiego, autorem publikacji „Witold Gombrowicz. Ja!”. Nagranie zostało zrealizowane w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Nowa książka o Witoldzie Gombrowiczu została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. WUŁ

 

W nocie od wydawcy czytamy następującą charakterystykę książki „Witold Gombrowicz. Ja!”: 

Józef Olejniczak czyta Gombrowicza za pośrednictwem kategorii podmiotowości – próbuje rozszyfrować tajemnice pisarskiego „ja”. Służy temu i opowieść o biografii, i analiza form autobiograficzności w jego dziele. Pasjonującą narracją o życiu i twórczości Gombrowicza kieruje porządek biografii, w którą Gombrowicz wpisywał swoje „ślady obecności”. Towarzyszymy jednemu z najważniejszych polskich twórców najpierw w okresie dzieciństwa, młodości i dochodzenia do literackiego debiutu w międzywojennej Warszawie, później podczas wyjazdu i emigracji w Argentynie, a następnie po powrocie do Europy – aż do śmierci we Francji. Opowieść o biografii przenika się z analizami dzieł, co sprawia, że obydwa te wątki – egzystencja i literatura – nie mogą tu bez siebie istnieć.

Publikacja prof. Józefa Olejniczaka została wydana w serii "Projekt: egzystencja i Literatura" poświęconej wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej.

Materiał źródłowy: WUŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ