Gombro o muerte

Wśród laureatów tegorocznej nagrody translatorskiej "Literatury na świecie" znalazła się dr Ewa Kobyłecka-Piwońska z Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ. Doceniona książka to "Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)" wydana wspólnie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Universitas.

 

"Literatura na Świecie" przyznała doroczne nagrody translatorskie. Laureatami za 2017 rok zostali Zbigniew Machej, Magdalena Pytlak, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Magdalena Siwiec, Krzysztof Bielawski, Leszek Engelking oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka z Uniwersytetu Łódzkiego została nagrodzona w kategorii Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka.

Monografia dr Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej przedstawia dzieło Witolda Gombrowicza z całkowicie nieznanej polskiemu czytelnikowi strony: jako włączone do argentyńskiego kanonu literackiego i funkcjonujące w jego obrębie. Proces "argentynizacji" pisarza jest rozpatrywany z perspektywy współczesnej komparatystyki literackiej i kulturowej, włączając w to badania nad przekładem, refleksje nad tożsamością narodową i jednostkową oraz zagadnienia dotyczące oddziaływania osobowości twórczej. Badanie "efektu Gombrowicza" w literaturze jego przybranej ojczyzny udowadnia, że mamy tam do czynienia z pisarzem w dużym stopniu odmiennym od tego, którego znamy w Polsce - z innymi tekstami i z innym potencjałem interpretacyjnym, działającym w sferze literackiej, kulturowej i politycznej.

"Monografia Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej to nie tylko znakomite osiągnięcie z zakresu polsko-iberystycznych badań porównawczych, ale także wielki wkład w polską wiedzę o Gombrowiczu. Niezwykłym sukcesem Autorki jest odsłonięcie głębokości inspirowania przez Gombrowicza wielu oryginalnych utworów współczesnej literatury argentyńskiej. Po lekturze tej monografii nikogo nie powinno już dziwić określenie Gombrowicza jako pisarza argentyńskiego. Z perspektywy badań porównawczych interpretacyjne wyniki książki otwierają nowe możliwości rozumienia międzynarodowej recepcji literatury" - mówi prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki.

Kontakt do autorki -> tel. 606 224 003, mail: ewa.kobylecka@uni.lodz.pl

Materiał źródłowy: Wydawnictwo UŁ

Redakcja: Centrum Promocji