Fundusz Stypendialny UŁ dla Studentów i Doktorantów z Ukrainy

Został utworzony Fundusz Stypendialny dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z Ukrainy. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zbrojną agresją państwa rosyjskiego przeciwko Ukrainie.

Wnioski, do dnia 31 grudnia 2022 r., można składać osobiście (w siedzibie Fundacji UŁ) lub korespondencyjnie, wysyłając na adres:

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Matejki 34a

90-237 Łódź

z dopiskiem „Fundusz Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego dla Ukrainy” (wniosek musi być podpisany).

Wnioski do pobrania oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej Fundacji UŁ. Wnioski oraz regulamin dostępne są w języku polskim. 

Materiał: Fundacja UŁ