Filolog z UŁ stworzył książkę dla dzieci Polaków za granicą

Dr Mateusz Gaze z Wydziału Filologicznego UŁ, wspólnie z absolwentami studiów podyplomowych „Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską”, przygotowali podręcznik „Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych (i nie tylko)”, który za pomocą cyklu opowieści pomaga kształtować tożsamość narodową Polaków wychowywanych poza krajem.

Dr Mateusz Gaze (fot. pryw.)
Dr Mateusz Gaze (fot. pryw.)

Podręcznik składa się z 20 legend opatrzonych ćwiczeniami.  

Legendy zostały uproszczone pod kątem gramatycznym i leksykalnym. Do każdej legendy opracowano bazę ćwiczeń sprawdzających podsystem gramatyczny i leksykalny oraz rozwijających sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Pojawiają się również ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne

mówi dr Mateusz Gaze 

Dr Mateusz Gaze na co dzień zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Oprócz badań w tym zakresie tworzy również pomoce do nauczania polskiego jako nierodzimego.  

Studia podyplomowe „Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską” są prowadzone przez Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego i Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.  

O projekcie Pana Doktora napisał nowojorski portal polonijny.

 

Źródło: Dr Mateusz Gaze  

Redakcja: Centrum Promocji UŁ