Filolog UŁ bada humor i agresję w Internecie

Media społecznościowe (np. Twitter i YouTube) pełnią kluczową rolę jako źródła rozrywki dla współczesnych społeczeństw i umożliwiają powstawanie nowych form humoru (np. memów) czy niegrzeczności (takich zjawisk, jak "flame", czyli kłótnia internetowa). Zjawiska te bada dr hab. Marta Dynel z Wydziału Filologicznego UŁ.

 

Agresja zabawą, humor z agresją?

Humor i niegrzeczność w Internecie stanowią tematy studiowane do tej pory niezależnie. Głównym celem interdyscyplinarnego projektu dr hab. Marty Dynel jest analiza współzależności między humorem (zarówno werbalnym jak i niewerbalnym) i niegrzeczności werbalnej w komunikacji w mediach społecznościowych, pokazując tym samym, że agresja w Internecie może służyć celom rozrywkowym oraz, że humor internetowy może mieć swoje korzenie w agresji, czasem tylko udawanej.

Efekty projektu pokażą, że te skomplikowane praktyki komunikacyjne stanowią ważną część twórczości społeczno-kulturowej. Ten szeroko zakrojony projekt znajduje współzależności nie tylko między dwoma odrębnymi tematami naukowymi, ale także między różnymi dyscyplinami, łącząc metodologie i teorie pragmatyki oraz socjolingwistyki, a także trzech interdyscyplinarnych pól badawczych ważnych dla kultury i społeczeństwa: badania nad humorem, badania dotyczące multimodalnej komunikacji i studia nad interakcjami w mediach społecznościowych.

Jeden z memów po Mistrzostwach Świata w Rosji (źródło - imgtip.com)

Jeden z memów po Mistrzostwach Świata w Rosji (źródło - imgtip.com)

Projekt wielojęzykowy

Różne jakościowe i ilościowe analizy będą miały na celu identyfikację nowych wszechobecnych praktyk komunikacyjnych, zarówno werbalnych jak i multimodalnych mających agresywno-humorystyczny potencjał oraz zbadanie powodów istnienia i funkcji leżących u podstaw produkcji i odbioru agresywno-humorystycznych przekazów w różnych mediach społecznościowych.

- Będziemy systematycznie badać nowe formy i dynamikę agresywnego humoru/humorystycznej agresji, głównie w języku angielskim (lingua franca) ale także w innych językach (polskim, rosyjskim, litewskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim), analizując zjawiska nie tylko międzykulturowe ale i wewnątrzkulturowe - mówi dr hab. Marta Dynel.

Projekt obejmuje trzy części dotyczące humoru i niegrzeczności internetowej:

1) multimodalne formy (rzekomo) agresywnego humoru (np. memy i virale), które mają ewidentny cel rozbawienia użytkowników Internetu; 2) potencjalnie agresywny humor konwersacyjny wplatany w internetowe interakcje prowadzone "na serio"; 3) werbalna agresja, która może być źródłem rozrywki i humoru dla zewnętrznych obserwatorów w Internecie.

Analiza wszechobecnych agresywno-humorystycznych zjawisk komunikacyjnych z zastosowaniem aparatu pojęciowego z zakresu socjo-pragmatyki (szczególnie teorii niegrzeczności) pozwoli na zrozumienie współczesnych "cyfrowych" społeczeństw i kultur, zarówno międzynarodowych jak i narodowych.

Eklektyczne badania nad interakcjami w mediach społecznościowych ukażą specyfikę kolektywnego poczucia humoru, a także sposoby renegocjowania limitów akceptowalności humoru i (nie)grzeczności.

Więcej w artykule:

 

Risum teneatis, amici?☆: The socio-pragmatics of RoastMe humour - ScienceDirectScienceDirectElsevierRELX Group

 

 

 


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

 

tekst źródłowy: dr hab. Marta Dynel, Wydział Filologiczny UŁ redakcja: Centrum Promocji UŁ