EUTERPE European Literatures and Gender in Transnational Perspective

Celem EUTERPE jest zaproponowanie innowacyjnego podejścia do europejskiej produkcji kulturalnej, które brałoby pod uwagę złożone społeczne i polityczne procesy negocjacji, które obecnie kształtują europejskie przestrzenie i tożsamości.

EUTERPE łączy perspektywę transnarodową z badaniami z obszaru gender studies, proponując zarazem interdyscyplinarne podejście do studiów literackich i kulturowych. Projekt zatrudni i wykształci 11 doktorantów w obszarze interdyscyplinarnych, transnarodowych studiów literackich zorientowanych na płeć, zapewniając finansowanie prowadzonych przez te osoby badań. Jako złożony projekt, który łączy badania, szkolenia i upowszechnianie rezultatów badań, EUTERPE zaoferuje wkład do takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, gender studies, studia transnarodowe, studia translacyjne, studia migracyjne i studia europejskie.


dr hab. Dorota Golańska
Okres realizacji: 1.10.2022 - 1.10.2025
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa