Działania fotozoficzne w Archiwum Andrzeja Różyckiego

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Pałac Biedermanna
Czas: 11 czerwca 2024 (wtorek) 19:00 - 22:00

Od przeszło roku w przestrzeni Pałacu Biedermanna zdeponowana jest bezcenna kolekcja Andrzeja Różyckiego, artysty neoawangardowego, kolekcjonera sztuki ludowej i obiektów kultury wizualnej, myśliciela, ważnej postaci sztuki współczesnej i kultury. Kolekcja ta funkcjonuje jako Archiwum Fotozoficzne Andrzeja Różyckiego i służy jako narzędzie do pracy dydaktycznej, naukowej i działalności kulturalnej. Archiwum stanowi miejsce realizacji praktyk studenckich, zajęć związanych z kuratorstwem i kulturą wizualną.

fot. HOLLYBABA-26

Równocześnie podjęta została współpraca z artystami wizualnymi, którzy w oparciu o zasoby Archiwum realizują wystawy, stanowiące część programu Fotofestiwalu. Odbywa się to na podstawie bezprecedensowej współpracy między spadkobiercami artysty, Uniwersytetem Łódzkim i podmiotami zewnętrznymi z obszaru kultury (m.in. Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Fundacja Sztuk Wizualnych, Fotofestiwal).

W najbliższy wtorek (11 czerwca) o godzinie 19:00 nastąpi podsumowanie dotychczasowej działalności Archiwum, połączone z otwarciem wystaw Igora Omuleckiego i Bartłomieja Talagi. Pod zbiorczym tytułem Działania Fotozoficzne zaprezentowane będą dwie wystawy: Talagi Czas wywołania i Omuleckiego Interwencja twórcza w Archiwum Andrzeja Różyckiego. W ramach wernisażu organizowany jest wieczór muzyczny w przestrzeni ogrodu Biedermanna.  Organizacja i produkcja wystaw są efektem pracy studentów w ramach koordynowanych przeze mnie praktyk i zajęć praktycznych, a także projektu licencjackiego, ze wsparciem Centrum Komunikacji i PR UŁ i Pałacu Biedermanna.

Działania fotozoficzne to wystawy, których punktem wyjścia jest postać, dorobek i koncepcje Andrzeja Różyckiego. Ten osobny artysta, myśliciel i kolekcjoner stworzył pojecie Fotozofii, która opisuje myślenie sprzężone z patrzeniem, filozofowanie za pomocą fotografii, to jak technologie reprodukcji wpływają na relację z tym, co niewidzialne i pozawizualne: emocje, religia, transcendenjca. Po jego śmierci w 2021 jego dorobek został zdeponowany w Uniwersytecie Łódzkim jako Archiwum Fotozoficzne, gdzie stanowi punkt wyjscia do rozwijania refleksji teoretycznej, badań kulturowych i działań artystycznych.
 
Igor Omulecki i Bartłomiej Talaga, artyści blisko związani z Różyckim, podejmują artystyczne reinterpretacje jego koncepcji, twórczości i postaci. Ich efektem są dwie indywidualne wystawy: Talagi “Czas wywołania” i Omuleckiego “Interwencja twórcza w Archiwum Andrzeja Różyckiego”.
 
Bartłomiej Talaga odkrywa mistyczną sentymentalność, w której wraz z pracami Andrzeja Różyckiego splata wątki przeszłości. Tytułowa podróż przez czas to subtelna refleksja nad znaczeniem minionych wydarzeń, ukazana przez pryzmat wywołanych wspomnień. Centrum ekspozycji stanowi instalacja przestrzenno-dźwiękowa „Stu_dni dno”. Ta wystawa to nie tylko podróż przez korytarze czasu, lecz także intelektualna podróż, w której przeszłość staje się źródłem inspiracji i jednocześnie miejscem refleksji nad wpływem dziejów na współczesność. "Czas Wywołania" to zanurzenie się w artystycznym dialogu,
gdzie światło przeszłości naświetla teraźniejszość, a dźwięki wywołują subtelne emocje i głębokie wspomnienia.

Igor Omulecki swoim działaniem nawiązuje do wcześniejszych gestów twórczych Różyckiego, którego praca na archiwach m.in. Zofii Rydet stanowiła szczególne działania na pograniczu twórczości artystycznej, osobistej pracy nad pamięcią i wspominaniem bliskiej zmarłej. Prace Różyckiego były formą zrytualizowanego procesu wywoływania zmarłej artystki poprzez medium nieukończonych fotografii.
W tej interwencji Omulecki podejmie wątek przepracowywania swojej szczególnej relacji z Różyckim, która miała charakter zarówno rodzinny i osobisty, jak i artystyczny. Jednocześnie interwencja ta będzie stanowiła indywidualny gest twórczy, realizowany wedle własnego artystycznego idiomu. Duchowość i mistyczność skonfrontowana będzie z zagadnieniami z obszaru percepcji i materialności, sakralność z naturą, wizualność rozszerzona będzie o inne doświadczenia zmysłowe, a fotografia zostanie uprzestrzenniona.

Działania Fotozoficzne inicjują publiczną działalność Archiwum, a ich zadaniem jest podjęcie refleksji nad twórczym i artystycznym przepracowywaniem archiwum artystycznego, wprowadzanie fermentu do hermetycznego magazynu sztuki oraz czułe animowanie archiwalnej materii, pamięci o Andrzeju Różycki i jego fotozoficznej twórczości.

Koordynacja Archiwum Fotozoficznego i programu Działań Fotozoficznych: dr Karol Jóźwiak przy współudziale Sebastiana Staśka vel Staszczyka i studentów UŁ.


Zobacz też: Wydarzenie na Facebooku

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Pałac Biedermanna

Data i godziny wydarzenia: 11 czerwca 2024 (wtorek) 19:00 - 22:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB