Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2033

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 dyżur Pani Profesor Joanny Sowy – Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ będzie się odbywał w czwartki w godz. 14.00-15.00 w pokoju 4.50.