Drugie spotkanie w ramach Obrad Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów

3 grudnia na platformie Microsoft Teams odbyło się drugie cykliczne spotkanie Studentów Rusycystów Czterech Uniwersytetów pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu”, w którym uczestniczyli studenci Uniwersytetu Łódzkiego zrzeszeni w Kulturologicznym Kole Naukowym Młodych Rusycystów. Aktywny udział w Obradach wzięli także studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodnim tematem Obrad była „Rola współczesnych rosyjskich mass mediów jako kreatora kultury”.

Najliczniej reprezentowany Uniwersytet Łódzki wystąpił z projektem-prezentacją na temat: „Современные российские СМИ – создатели позитивных социальных установок”. Projekt referowali: Jolanta Kluzowska,  Oliwia Łubowska,  Michał Wiktorowicz,  Kacper Chałagus,  Natalia Sajpelt, Ilona Kamińska, Sara Grabowska, Paulina Kawęczyńska.

Obrady Okrągłego Stołu stanowiły okazję do poznania się z rówieśnikami z innych uczelni, życzliwej wymiany myśli, ożywionej dyskusji, która zwieńczyła każde wystąpienie, niezależnie od ograniczonych możliwości kontaktu.

Wśród organizatorów międzyuczelnianego projektu znalazła się przedstawicielka naszego Wydziału, dr Zoja Kuca. Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie gratulujemy.