Drugi numer pisma „Brak Słów”

Studenci specjalizacji publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna realizowanej na filologii polskiej wydali drugi numer pisma „Brak Słów”.

Tytuł ukazuje się w formie periodyku internetowego i jest „trybuną” do przedstawiania twórczości przyszłych pisarzy i krytyków. Nad pracami czuwa dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru!