Dr Piotr Olkusz w radzie „Kalejdoskopu Kultury”

Dr Piotr Olkusz, pracownik Katedry Badań Kulturowych w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, dołącza do rady programowej czasopisma „Kalejdoskop Kultury”, którego powstanie zainicjował Uniwersytet Łódzki wspólnie ze Szkołą Filmową w Łodzi i łódzką Akademią Sztuk Pięknych oraz przy merytorycznym partnerstwie Muzeum Sztuki w Łodzi.

Radę redakcyjną pisma stanową obecnie przedstawiciele łódzkich uczelni: Anita Jarzyna i Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Załuski i Łukasz Mikołaj Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych), Anna Maria Leśniewska i Marta Giec (Szkoła Filmowa w Łodzi), a także Maja Wójcik, zastępca dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi i Daniel Muzyczuk kierownik Działu Sztuki Nowoczesnej tej instytucji, a redaktorem naczelnym jest kierujący „Kalejdoskopem” Łukasz Kaczyński.

Pismo, mające charakter naukowo-kulturalny, dzięki współpracy z Łódzkim Domem Kultury zostało osadzone przy redakcji „Kalejdoskopu. Magazynu kulturalnego Łodzi i wojewódzka łódzkiego”, którego ŁDK jest wydawcą, i stanowi poszerzenie formuły tego najdłużej wydawanego w Łodzi tytułu kulturalnego. Jeśli nie liczyć publikowanego przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA „Teatru Lalek”, „Kalejdoskop Kultury” jest też pierwszym od lat ogólnopolskim czasopismem wydawanym w Łodzi i pierwszą tego typu współpracą łódzkich uczelni.

– Nie chodzi oczywiście o nachalne pisanie «przez swoich» o tym, co się dzieje «u naszych» – mówi Piotr Olkusz. Dogmatyczne koncentrowanie się na łódzkich artystach, badaczach i instytucjach prowadziłoby prostą ścieżką nie tylko do prowincjonalizacji «Kalejdoskopu Kultury», ale i wyświadczałoby niedźwiedzią przysługę wszystkim, którzy robią w Łodzi coś ciekawego. Dlatego też nie powinno się chyba mówić o promowaniu czegoś takiego jak «łódzka perspektywa». Bo choć wielką wartością w sztuce, ale i w refleksji naukowej, jest świadomość lokalnych uwarunkowań, to przecież jednym z najbardziej fascynujących procesów kultury jest właśnie przenikanie tego, co bliskie z tym, co nie ma geograficznych uwarunkowań. Nie czytamy wydawanej we Wrocławiu «Odry» dlatego, że z każdej strony tego pisma wyziewa Wrocław. Czytamy ją, bo po prostu znajdujemy w niej artykuły, o których napisaniu nie pomyślało żadne warszawskie pismo, nawet jeśli – koniec końców – duża część autorów to warszawiacy. Oczywiście trochę tę geografię upraszczam. Chodzi o to, by «Kalejdoskop Kultury» najpierw miał coś ciekawego do powiedzenia, a dopiero potem, by było to coś łódzkiego. Choć oczywiście wierzę, że jedno z drugim bardzo często może się łączyć – mówi dr Piotr Olkusz.

Każdy z numerów „Kalejdoskopu Kultury”, w pierwszym roku wydawanego jako półrocznik, będzie miał charakter w dużej mierze monograficzny i ujmować będzie kulturę jako przestrzeń, w której artykułowane są najważniejsze problemy i pytania współczesnego świata. Numer pierwszy – którego temat to „Przystanek pandemia” – będzie poświęcony szerokiej refleksji nad konsekwencjami pandemii koronawirusa dla kultury, w tym dla organizacji życia artystycznego, egzystencji artystów i instytucji kultury, wpływu wymuszonej obecności w przestrzeni online na odbiór i „życie” sztuki, możliwej zmianie myślenia o szerokiej dostępności kultury, relacjom między technologią, sztuką, edukacją i naukami humanistycznymi. Premiera numeru zaplanowana jest na luty-marzec 2021 roku.

Utworzenie takiego periodyku wszyscy partnerzy projektu uznali za pilną konieczność. Formuła „Kalejdoskop Kultury” czerpie z cech samego magazynu „Kalejdoskop”, pisma opisującego w sposób popularyzatorski i krytyczny życie artystyczne i kulturalne w ujęciu lokalnym i regionalnym. „Kalejdoskop Kultury” poszerza tę refleksję o aspekt naukowy oraz o perspektywę ogólnopolską i międzynarodową. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury ma specyficznie, nie oceniająco, rozumianą peryferyjność i regionalność. Oferuje ona bowiem alternatywny do centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie w jej obrębie.

Wydawanie czasopisma w wersji cyfrowej (jako wersji referencyjnej) i drukowanej to początek szerzej zakrojonego przedsięwzięcia. Będą mu towarzyszyć treści audio, wideo i inne materiały uzupełniające tematy kolejnych numerów. Dodatkowo planowane są działania, które wykraczają poza redagowanie czasopisma i mają na celu inspirowanie obiegu myśli w sferze ponadlokalnej oraz rozszerzenie pogłębionego, badawczego spojrzenia na kulturę.

Tekst: Łukasz Kaczyński, „Kalejdoskop…”
Redakcja: Centrum Promocji UŁ