Dr Kalina Kupczyńska ze stypendium badawczym na Uniwersytecie w Wiedniu

Przez cały lipiec dr Kalina Kupczyńska (Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej UŁ) przebywać będzie na stypendium badawczym w Wiedniu. Pobyt w stolicy Austrii odbywa się w ramach programu stypendialnego im. Franza Werfla.

dr Kalina Kupczyńska
Celem wizyty jest zapewnienie stypendystom bieżącej informacji o aktualnym stanie literatury austriackiej i tym samym wsparcie ich w działalności dydaktycznej na macierzystej uczelni (ze szczególnym uwzględnieniem literatury austriackiej).

Stypendium Franza Wernela to program doskonałości BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) mający na celu promowanie badań i nauczania z obszaru literatury austriackiej, wspieranie współpracy akademickiej oraz rozwój międzynarodowej sieci zaangażowanych niemieckich uczonych w dziedzinie literatury austriackiej.

Jako Franz-Werfel-Fellow dr Kalina Kupczyńska odbywa kwerendę naukowa m.in. w Wiedeńskim Domu Literatury oraz Austriackiej Bibliotece Narodowej.