„Czytamy prozę rosyjską i ukraińską” - za nami konkurs zorganizowany przez Instytut Rusycystyki UŁ

25 listopada po raz drugi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się konkurs „Czytamy prozę rosyjską i ukraińską” skierowany do uczniów oraz studentów szkół Łodzi oraz miast i miasteczek regionu łódzkiego. Tegoroczna edycja konkursu była rozszerzona o język ukraiński w celu zainteresowania przedsięwzięciem również młodzieży z Ukrainy, która uczy się w szkołach Łodzi i regionu łódzkiego.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu dwóch (czytanych) fragmentów prozy rosyjskiej i ukraińskiej w języku oryginału. Jury w składzie: prof. Anna Warda, dr Zoja Kuca oraz mgr Tadeusz Dąbrowski oceniało wystąpienia uczestników według następujących kryteriów: interpretacja utworu, poprawność językowa (wymowa, intonacja, akcent) oraz warsztat artystyczny. Uczestnicy polskojęzyczni, rosyjskojęzyczni oraz ukraińskojęzyczni stanowili oddzielne grupy konkursowe. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad dwudziestu wykonawców, którzy przedstawili bardzo ciekawe interpretacje wybranych utworów literatury rosyjskiej i ukraińskiej.

Podczas głosowania członkowie jury podjęli decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych trzecich miejsc w kategorii wykonawców polskojęzycznych (oprócz pierwszego i drugiego miejsca), pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień w kategorii wykonawców rosyjskojęzycznych oraz pierwszego i drugiego miejsca w kategorii wykonawców ukraińskojęzycznych. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!