Czerwcowe spotkanie Rady Biznesu i Pracodawców

8 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Oprócz sporego grona pracowników naszego Wydziału na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Joanną Jabłkowską oraz Panem Prodziekanem dr. hab. prof. nadzw. UŁ Arturem Gałkowskim uczestniczyli w nim przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, wydawnictwa Primum Verbum oraz firm CERI i Capita.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat możliwości rozwoju trwającej od wielu miesięcy współpracy. Omawiano m.in. plany dotyczące powstania wspólnego modułu dydaktycznego. Podczas posiedzenia rozgorzała długa i interesująca dyskusja, która – mamy nadzieję – już wkrótce przyniesie efekty w postaci ciekawych projektów z korzyściami dla naszych studentów oraz łódzkich pracodawców.