Czasopismo naukowe UŁ w bazie Directory of Open Access Journals!

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polenzostało przyjęte do bazy DOAJ. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. To prestiżowe wyróżnienie - DOAJ jestnajwiększym, cieszącym się autorytetem międzynarodowym katalogiem recenzowanych czasopism naukowych stworzonym przez Lund University. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego indeksowane są także w innych prestiżowych bazach o zasięgu światowym, jak np. Scopus, Web of Science, EBSCO.

 

Obecność w bazie ma duże znaczenie w kontekście podnoszenia cytowalności publikowanych tekstów oraz monitorowania wykorzystywania ich w środowisku naukowym. Jest to obecnie proces kluczowy dla rozpowszechniania wyników badań.

- Proces ewaluacji czasopisma, niezależnie od bazy, jest wieloetapowy, a ocenę dokonują eksperci. Można powiedzieć, że decyzja o włączeniu czasopisma do bazy danych to naukowy znak jakości - jest potwierdzeniem tego, że dany periodyk i teksty w im zawarte prezentują wysoki poziom badawczy - mówi Łukasz Orzechowski z WUŁ.

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, finansowanym ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Publikuje artykuły w języku niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

DOAJ -Directory of Open Access Journals jako serwis propagujący i promujący ideę otwartości w komunikacji naukowej sam również pozostaje zasobem otwartym - nieodpłatnie indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości, ogólnodostępnych, recenzowanych czasopism.

Redaktorki prowadzące: Prof. Dr. Gudrun Heidemann, Prof. Dr. Joanna Jabłkowska, Prof. Dr. Beata Mikołajczyk


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: WUŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ