„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” w bazie SCOPUS

Czasopismo naukowe „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną, do której należą ściśle wyselekcjonowane periodyki. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Sam proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad roku

„Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” to rocznik wydawany przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, finansowanym ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Redaktorkami prowadzącymi „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” są prof. UŁ Dr. habil. Gudrun Heidemann, prof. dr hab. Joanna Jabłkowska oraz prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst źródłowy: Wydawnictwo UŁ