„Co wpływa na jakość głosu i mowy?” – gościnny wykład prof. Krzysztofa Izdebskiego

„Co wpływa na jakość głosu i mowy?” – gościnny wykład prof. Krzysztofa Izdebskiego

29 października odbył się wykład otwarty pt. „Co wpływa na jakość głosu i mowy”, który wygłosił prof. Krzysztof Izdebski – światowej sławy specjalista w dziedzinie patofizjologii głosu. Pan Profesor przybył na Wydział Filologiczny na zaproszenie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

W wykładzie uczestniczyło łącznie ponad 150 osób – stacjonarnie oraz w formie online.

ad

Prof. Krzysztof Izdebski prowadzi prywatną praktykę w San Francisco oraz jest profesorem w San Francisco Conservatory of Music, a także doradcą naukowym na Wydziale Bioinżynierii Uniwersytetu Santa Clara w Instytucie Plastyczności Mózgu w San Francisco. Jest honorowym członkiem CEIMA – włoskiego interdyscyplinarnego ośrodka Center for Performing Arts Medicine, Austrian Voice Foundation, Socieda Mexicana d’ Voz. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Fonetycznego i Collegium Medicorum Theatri CoMeT. Ponadto jest założycielem i prezesem Pacific Speech and Voice Foundation – organizacji non profit zajmującej się badaniami naukowymi i terapią dysfunkcji głosu i mowy, a od ponad 20 lat prezydentem Annual Pacific Conference Voice – dorocznego spotkania ekspertów z dziedziny głosu. Dodatkowo jest współzałożycielem World Voice Consortium – międzynarodowej organizacji skupiającej osoby i instytucje zajmujące się różnymi aspektami ludzkiego głosu.

Raz jeszcze dziękujemy za to inspirujące spotkanie!