Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ - podsumowanie projektu

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła w czerwcu realizację dwuletniego projektu Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt zakładał współpracę ze środowiskiem naukowym, w tym międzynarodowym. Przedsięwzięciem kierował dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Tomasz Piestrzyński, a koordynowała je wicedyrektor Dorota Bartnik. Badania nad zbiorami prowadzili germaniści z Uniwersytetu Łódzkiego – dr hab. prof. UŁ Małgorzata Kubisiak i dr Tomasz Ososiński oraz z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen – prof. dr Cora Dietl.

Projekt objął 433 starodruki wydane do 1650 roku na terenach Prus i Pomorza. Zrealizowano cztery kluczowe działania: konserwację 29 tytułów, opracowanie 433 tytułów w Centralnym Katalogu Polskich Bibliotek Naukowych (NUKAT) i w elektronicznym katalogu biblioteki (SYMPHONY) oraz digitalizację i udostępnianie w Bibliotece Cyfrowej UŁ.  Badacze uczestniczący w projekcie opracowali dwujęzyczny katalog wraz z komentarzem naukowym, pt. Religion, Reim und Regiment: Germanica der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Lodzer Universitätsbibliothek. Wersja elektroniczna katalogu została zdeponowana w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Zwieńczeniem prac nad pommeranicami i prussicami pierwszej połowy XVII wieku zgromadzonymi w zbiorach BUŁ jest międzynarodowa wystawa pt. Religia, rym i regiment. Germanica z pierwszej połowy XVII wieku, której wernisaż odbędzie się 29 czerwca o godz. 13 w gmachu biblioteki (ul. J. Matejki 32/38). Ekspozycję można oglądać do 9 września. 

Materiał: BUŁ