Absolwent polonistyki zwycięzcą konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński został zwycięzcą II edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki.

Komisja konkursowa doceniła pracę magisterską pt. „Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”, która została przygotowana w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

Werdykt jury zapadł w oparciu o szczegółowe kryteria konkursowe – komisja oceniała poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej, walory naukowe i poznawcze pracy, oryginalność i prezentację problematyki, zawartość merytoryczną i znajomość literatury przedmiotu, a także poprawność językową.

Serdeczne gratulacje dla laureata oraz jego promotora!

adad