2 lata współpracy Wydziału Filologicznego UŁ ze Strażą Miejską w Łodzi

17 listopada w auli A5 odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę między Wydziałem Filologicznym UŁ a Komendą Straży Miejskiej w Łodzi. Uroczystość została połączona z rozdaniem dyplomów funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenia w ramach projektu „Otwarta Łódź”.

Koordynowany przez pracowników naszego Wydziału projekt „Otwarta Łódź” jest najważniejszym elementem współpracy ze strażą miejską. Jego celem jest wspólne działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i integracji cudzoziemców na terenie Łodzi. W ramach projektu prowadzone są szkolenia oraz działania badawcze.

ad

Do tej pory dzięki „Otwartej Łodzi” przeszkolono 20 funkcjonariuszy straży miejskiej (kolejna grupa 22 osób rozpocznie zajęcia 24 listopada). Zakres szkoleń obejmuje komunikację międzykulturową, komunikację z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz język angielski na poziomie podstawowym.

– Planujemy przeszkolić ponad 700 osób, bo zajęcia rozpoczną również kolejne grupy. Z jednej strony obejmujemy wsparciem cudzoziemców – im oferujemy kursy języka polskiego, które cieszą się ogromną popularnością (mamy więcej chętnych niż możemy przeszkolić). Z drugiej strony szkolimy grupę pierwszego kontaktu z cudzoziemcami – strażników miejskich, funkcjonariuszy policji i pracowników Urzędu Miasta Łodzi – tłumaczy dr Monika Kopytowska, kierownik projektu.

ad

– Mamy tutaj przedstawicieli wielu komórek straży miejskiej, wielu oddziałów. Mamy nawet dwóch dyżurnych – oni są na pierwszej linii kontaktu telefonicznego z osobami, które posługują się jedynie językiem angielskim. Umiejętności, które nasi funkcjonariusze tutaj nabyli, pozwalają im prawidłowo prowadzić czynności zawodowe i odpowiadać na wezwania płynące z ust osób będących w naszym kraju gośćmi – dziękował podczas uroczystości Patryk Polit, Komendant Straży Miejskiej w Łodzi.

W ramach projektu „Otwarta Łódź” Wydział Filologiczny przygotował z pomocą straży miejskiej materiały szkoleniowo-dydaktyczne w formie podręcznika do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym. W planach jest również powstanie „Rozmówek polsko-angielskich” dla funkcjonariuszy straży miejskiej.

ad

– Zależy nam na tym, żebyśmy byli dobrze rozumiani i żeby nas dobrze rozumiano – i właśnie dlatego cenne jest takie szkolenie. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy kogoś rozumieć, to będzie nam się łatwiej skomunikować. Nie chodzi mi tylko o język, ale też poznanie mentalności. Chodzi o to, żeby dobrze rozumieć innych i żeby nasze reakcje były adekwatne do tego, co te osoby chcą nam przekazać – mówi Krzysztof Najder, koordynator ds. szkoleń Straży Miejskiej w Łodzi.

Wydział współpracuje z Komendą Straży Miejskiej od 6 listopada 2019 roku.

To jest doskonały przykład potwierdzający współpracę uczelni z otoczeniem, z przedstawicielami służb, które są być może nawet ważniejsze od nas – bo co jest istotniejsze od bezpieczeństwa? Naprawdę jesteśmy dumni, że udaje się realizować tego rodzaju działanie i są tego wymierne efekty – mówił prof. Artur Gałkowski, Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ ds. naukowych oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt „Otwarta Łódź” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.