„SPECLANG 2016 . Języki SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA. PERSPEKTYWY. KARIERA” – międzynarodowa konferencja naukowo-edukacyjna na Wydziale Filologicznym UŁ

W dniach 4 i 5 marca 2016 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję pt. „SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”.

Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 70 naukowców z 13 krajów. Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego oraz studenci.

Nauczanie języków na współczesnym uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem sektora zatrudnienia absolwentów filologii stanowiło główną oś tematyczną i punkt wyjścia do rozważań prelegentów. Debatowano o metodach nauczania języka obcego na potrzeby rynku pracy, językach specjalistycznych w programach nauczania oraz o kształceniu nauczycieli. Istotnym zagadnieniem była współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz pytanie o potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów neofilologicznych. Rozważano nad propedeutyką języków fachowych oraz przekładem tekstów specjalistycznych.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego – prof. Piotr Stalmaszczyk oraz Prodziekan – prof. Zenon Weigt. Wykład inauguracyjny odnośnie współpracy uczelni z pracodawcami wygłosił Prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia, prof. Jarosław Płuciennik. Następnie uczestnicy debatowali w trzech sekcjach: polsko-, niemiecko- i angielskojęzycznej.

Ponad 70 uczestników konferencji przyjechało do Łodzi z Austrii, Brazylii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Gruzji, Kostaryki, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii.

Równolegle do sesji naukowych odbyły się skierowane do studentów targi kompetencji z udziałem ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. W targach wzięli udział: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. (CBRD), Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego (CEIG), CERI International Sp. z o.o., Faurecia, Infosys BPO Poland, TomTom oraz Xerox.

Po dwóch dniach wymiany myśli nad miejscem i charakterem języka obcego na uczelni wyższej z perspektywy nauczania na potrzeby rynku pracy, przyszedł czas na ewaluację i konkretyzację odpowiedzi na stawiane pytania. Wnioski z obrad oraz artykuły uczestników konferencji SPECLANG2016 będzie można przeczytać w monografiach pokonferencyjnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji www.speclang.uni.lodz.pl.