Założenia programu Solidarni z Ukrainą (NAWA)

Informujemy, iż NAWA w dniu 15 marca otworzyła nabór do programu „Solidarni z Ukrainą” dla uczelni nadzorowanych przez MEiN lub MZ, instytutów PAN/instytutów sieci Łukasiewicz/instytutów badawczych, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września br. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże do końca września. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Solidarni z Ukrainą” pozwolą na sfinansowanie około 1320 stypendystów.

Więcej informacji: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-zalozenia-programu.