Praca dyplomowa mgr Patrycji Chuszcz nagrodzona w konkursie

Rozstrzygnięto V Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Komisja przyznała dwie równorzędne Nagrody Główne. Jedna z nich trafiła do naszej absolwentki, mgr Patrycji Chuszcz, za pracę pod tytułem „Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki” napisaną pod kierunkiem dra Michała Pabisia-Orzeszyny.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie dla tej pracy magisterskiej. Wcześniej mgr Patrycja Chuszcz otrzymała nagrodę specjalną pamięci Joanny Wiszniewicz podczas XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.