Odszedł Prof. dr hab. BOGDAN WALCZAK

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 lutego 2022 roku zmarł

Prof. dr hab. BOGDAN WALCZAK,

wybitny i ceniony językoznawca, polonista i slawista, wielki erudyta, znakomity znawca dziejów polszczyzny, autor wielu ważnych i przenikliwych publikacji z zakresu historii języka polskiego, stylistyki, kultury języka, leksykografii, socjolingwistyki, onomastyki oraz językoznawstwa ogólnego i slawistycznego, niestrudzony animator i aktywny uczestnik polskiego życia naukowego, były prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a przede wszystkim dobry i życzliwy Człowiek. Pan Profesor przez długie lata był nieocenionym autorytetem i inspiracją w pracy naukowej dla wielu pracowników naszego Wydziału. Mieliśmy przyjemność wielokrotnego goszczenia Pana Profesora w naszej uczelni jako recenzenta lub uczestnika konferencji naukowych, co z wdzięcznością zachowujemy w pamięci.

Z chwilą śmierci Pana Profesora cała akademicka społeczność utraciła Mistrza i Nauczyciela, a świat polskiej nauki poniósł wielką stratę.