Odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez studentów z Ukrainy

Drogie Studentki i drodzy Studenci, obywatele Ukrainy,

 

aby ułatwić odnalezienie się w tej niezwykle trudnej sytuacji, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pojawiają się z Państwa strony w kontekście dalszej nauki na naszym Wydziale i dotyczą różnych formalności związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej informacjami.

💬 Pytania dotyczące studiów

👉 Aktualnie przebywam w Ukrainie. Czy istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na moim kierunku?

Tak, dopuszczamy taką możliwość. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby drogą mailową bezpośrednio do wykładowców prowadzących dany przedmiot. Pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego zostali uprzedzeni, by w takich sytuacjach wyrażać zgodę na zdalne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w budynku Wydziału.


👉 Przebywam w Ukrainie, ale moja sytuacja nie pozwala na zdalny udział w zajęciach. Co robić w takim przypadku?

Decyzją władz Wydziału Filologicznego UŁ studenci z Ukrainy w uzasadnionych przypadkach mogą dołączyć do zajęć w semestrze letnim nieco później (na ten moment datą graniczną jest 15 marca). Jeżeli do tego czasu sytuacja nie ulegnie poprawie, sugerujemy przesłanie drogą mailową na adres weronika.szewczyk@filologia.uni.lodz.pl podania o udzielenie urlopu dziekańskiego. Wnioski złożone w ten sposób będą rozpatrywane na bieżąco. Proszę pamiętać, że urlop dziekański pozwala na kontynuację studiów po jego zakończeniu bez dodatkowych opłat.

🔗 Pobierz wzór wniosku o przyznanie urlopu


👉 Planuję powrót z Ukrainy do Polski, ale nie wiem, czy będzie to możliwe i kiedy dokładnie to nastąpi. Czy istnieje możliwość późniejszego dołączenia do zajęć na studiach?

Tak, studenci z Ukrainy w przypadku trudności z powrotem do Polski mogą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim nieco później. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Na ten moment datą graniczną dołączenia do zajęć na uczelni jest 15 marca.


👉 Czy w związku z aktualną sytuacją mogę starać się o Indywidualną Organizację Studiów?

Tak, jest to wystarczająca przesłanka do wnioskowania o IOS. Osoby, które uzyskają zgodę na Indywidualną Organizację Studiów, mogą liczyć na wsparcie ze strony władz Wydziału i wykładowców, co powinno ułatwić realizację programu nauczania na danym kierunku studiów.

🔗 Wzór podania o IOS

Podania o Indywidualną Organizację Studiów należy przesyłać drogą mailową na adres: weronika.szewczyk@filologia.uni.lodz.pl


👉 Ubiegam się o warunkowe zaliczenie semestru/możliwość powtarzania semestru. Jak wygląda kwestia związana z opłatami?

Decyzją władz Wydziału Filologicznego UŁ studenci z Ukrainy, którzy ubiegają się o warunkowe zaliczenie semestru lub starają się o powtarzanie semestru, do odwołania są zwolnieni z uiszczania opłaty stosowanej standardowo w ww. przypadkach. Zasady tej nie stosuje się do studentów, którzy wnioskowali o powtarzanie semestru/warunkowe zaliczenie semestru przed wybuchem wojny w Ukrainie.


👉 Jestem studentem z Ukrainy i aktualnie znajduję się w trudnej sytuacji finansowej. Czy mogę wnioskować o przesunięcie płatności za studia?

Kwestię opłat za studia dla studentów z Ukrainy reguluje zarządzenie Rektora UŁ z 28 lutego 2022 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

💬 Pozostałe pytania

Odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące m.in. pomocy psychologicznej, wsparcia lokalowego, pomocy prawnej i materialnej dostępne są w specjalnej zakładce na stronie Uniwersytetu Łódzkiego dostępnej pod adresem: https://www.uni.lodz.pl/uldlaukrainy

 

💪 Wydziałowe Centrum Wsparcia

Nie znalazłeś/-aś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Wydział Filologiczny UŁ uruchomił specjalną skrzynkę mailową dla studentów z Ukrainy. Jeśli potrzebujesz pomocy lub chciałbyś/chciałabyś skonsultować kwestie związane z organizacją studiów, wyślij wiadomość na adres: ukraina@filologia.uni.lodz.pl.

Przypominamy też o akcji pomocy humanitarnej prowadzonej na Wydziale. Szczegóły na temat zbiórki można znaleźć tutaj.

Uruchomiony został również Fundusz Wsparcia UŁ dla Ukrainy. Osoby chętne mogą dokonywać wpłat na specjalne konto utworzone na ten cel przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje dostępne są na tej stronie.