Odeszła mgr Lidia Berestowska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 06.11.2021 r. zmarła

mgr Lidia Berestowska

metodyk, dydaktyk, emerytowany pracownik Instytutu Rusycystyki UŁ.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie
składają pracownicy Instytutu Rusycystyki UŁ