Inicjatywy URSS UŁ dla studentów

Majowej słonecznej pogodzie od dekad towarzyszyła atmosfera radości i otwartości, charakteryzująca obchody święta studentów uczelni. Niestety, podobnie jak w roku poprzednim, przygotowanie plenerowych wydarzeń było niemożliwe ze względu na stan epidemii. Jednocześnie Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich studentów i doktorantów do udziału w inicjatywach, które tworzą okazję do integracji, zabawy i współzawodnictwa.

Pierwszą inicjatywą jest Turniej League of Legends UŁ 2022. Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z Organizacją E-sportowej Ligi Akademickiej UŁ „Ułanami”. Pierwszą fazę stanowią rozgrywki grupowe, a następnie do meczy prowadzonych w systemie pucharowym przechodzą najlepsze dwie drużyny z każdej grupy. Ze spotkań z dalszych faz prowadzone będą transmisje online, a cztery najlepsze drużyny Turnieju otrzymają nagrody o łącznej wartości do 6 500 złotych. Rejestracja drużyn rusza od 13 maja br. Więcej informacji widnieje na stronie wydarzenia.

Kolejnym wydarzeniem jest Konkurs „Talent Show UŁ 2022”, którego celem jest promocja talentów artystycznych zarówno studentów i doktorantów Naszej Uczelni. Podobnie jak w roku poprzednim, decyzję kto wygra konkurs podejmą członkowie społeczności UŁ głosując w dwóch etapach za pośrednictwem przygotowanych formularzy. Łączna wartość nagród za 3 pierwsze miejsca wyniesie 4 500 złotych. Zgłoszenia uczestników (lub zespołów studentów/doktorantów UŁ) będzie można nadsyłać od 13 maja br. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdziecie pod linkiem.

Trzecią inicjatywą jest Konkurs na najciekawszy projekt organizacji studenckich UŁ 2022. Tak jak w roku ubiegłym, w celu popularyzacji działalności kół naukowych i innych typów uczelnianych organizacji studenckich przeprowadzany jest Konkurs pozwalający na wyłonienie najbardziej interesujących projektów realizowanych od 2019 roku. Podobnie jak w przypadku „Talent Show” społeczność Naszej Uczelni wybierze najlepsze projekty w ramach dwuetapowego głosowania. Łączna wartość nagród za 3 pierwsze miejsca wyniesie 12 000 złotych, a wspomniane środki służyć będą dalszemu rozwojowi zwycięskich organizacji. Termin zgłaszania projektów przez organizacje studenckie UŁ rozpocznie się również od 13 maja. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się na stronie wydarzenia.

Czwartym i organizowanym po raz pierwszy wydarzeniem jest Konkurs „Graph it UŁ 2022”, który wyłonić ma projekt graffiti do ozdobienia ściany budynku Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ przy ulicy Patrice Lumumby 1/3. Tak samo jak w pozostałych konkursach, najlepsze projekty zostaną wybrane w ramach dwuetapowego głosowania, a całkowita wartość nagród dla autorów 3 najpopularniejszych dzieł wyniesie 4 500 złotych. Termin zgłaszania projektów rozpocznie się też od 13 maja br. Więcej informacji dotyczących Konkursu zamieszczonych jest na stronie wydarzenia.

Zachęcam do uczestnictwa we wspomnianych wyżej inicjatywach, gorąco licząc, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się podczas koncertów na Osiedlu Akademickim Uniwersytetu Łódzkiego, tradycyjnie obchodząc święto studentów UniLodz.

Materiał: COSiD

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

 

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 13 maja 2022 (piątek) 00:00 - 15 czerwca 2022 (środa) 00:00