Konkurs „Czytamy prozę rosyjską”

19 listopada po raz pierwszy na Uniwersytecie Łódzkim odbył się konkurs „Czytamy prozę rosyjską” kierowany do uczniów i studentów.


Przedmiotem konkursu było samodzielne przygotowanie dwóch (czytanych) fragmentów prozy rosyjskiej w języku oryginału. Jurorzy w składzie: prof. Anna Warda, dr Zoja Kuca (inicjator konkursu) oraz mgr Tadeusz Dąbrowski oceniali wystąpienia konkursantów według następujących kryteriów: interpretacja utworu, poprawność językowa (wymowa, intonacja, akcent) oraz warsztat artystyczny.

Uczniowie i studenci rosyjskojęzyczni stanowili oddzielną grupę konkursową. Konkurs odbył się w formie hybrydowej. Podczas głosowania członkowie jury podjęli decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych drugich i trzecich miejsc w kategorii polskojęzycznych Wykonawców.