Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny

 

 

Katalog programów i lektur

Katedry Literatury Staropolskiej

 i

Nauk Pomocniczych

 

Opracował Zespół

pod redakcją Jana Okonia

 

Publikację w wersji elektronicznej przygotowali

Michał Kuran i Marcin Bauer

 

Wydanie czwarte, zmienione i uzupełnione

 

 

Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ

Łódź 2005

 

Opracował Zespół w składzie: Marcin Bauer, Katarzyna Kaczor-Scheitler,

Magdalena Kuran, Michał Kuran, Małgorzata Mieszek, Jan Okoń, Krystyna Płachcińska

 

Książka uzyskała w 2002 roku nagrodę dydaktyczną
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
pierwszego stopnia

 

  

Skład i łamanie Michał Kuran

Opracowanie w wersji HTML Marcin Bauer

 

 © Copyright by Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ, Łódź 2005