en pl
 

Archiwum

Protokół z posiedzenia założycielskiego
Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze
Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ
z dnia 24 III 2004 w Łodzi

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i uchwalenie statutu Koła.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie kandydatur do zarządu Koła.
3.1. Głosowanie,
3.2. Mianowanie członków zarządu Koła.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie kandydatury na opiekuna Koła.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie formy deklaracji członkowskiej.
6. Wykład inauguracyjny.
7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie założycielskie Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ odbyło się w obecności 8 członków założycielskich.

Piotr Spyra przedłożył statut koła, który został przyjęty przez wszystkich członków założycielskich:

- głosów za - 8
- głosów przeciw - 0,
- głosów wstrzymujących się - 0.

Wybory zarządu:

Na przewodniczącego koła został wybrany Piotr Spyra.
Na I zastępcę została wybrana Katarzyna Ojrzyńska.
Na skarbnika została wybrana Katarzyna Pietrucha.
Na sekretarza został wybrany Tomasz Wrzesień.

Na opiekuna Koła została zgłoszona i przyjęta jednogłośnie kandydatura pani dr Joanny Kazik.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Irena Janicka-Świderska.

W zebraniu założycielskim Studenckiego Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera przy Katedrze Dramatu i Poezji Angielskiej UŁ udział wzięli:

Członkowie założyciele:

1. Katarzyna Kantecka
2. Justyna Kaszubska
3. Katarzyna Ojrzyńska
4. Katarzyna Pietrucha
5. Piotr Spyra
6. Agata Witczak
7. Tomasz Wrzesień
8. Agnieszka Żelaźnicka
oraz
Karolina Ławska

prof. zw. dr hab. Irena Janicka-Świderska
dr Joanna Kazik - Opiekun Koła

Łódź, 24 III 2004

Sekretarz: Tomasz Wrzesień

Historia działalności KołaSpotkanie pierwsze (prof. dr hab. Irena Janicka-Świderska)
Temat: Dance Of Death
Data: 24.III.2004

Spotkanie drugie (prof. dr hab. Andrzej Wicher)
Temat: Chaucer - Prologue to the Canterbury Tales
Data: 07.IV.2004

Spotkanie trzecie (dr Joanna Kazik)
Temat: I weende to dede - Middle English lyrics
Data: 14.IV.2004

Spotkanie czwarte (prof. dr hab. Andrzej Wicher)
Temat: Chaucer - The Romaunt of the Rose
Data: 28.IV.2004

Spotkanie piąte (dr Joanna Kazik)
Temat: Robert Henryson - The Thre Deid Pollis
Data: 05.V.2004

Spotkanie szóste (dr Joanna Kazik)
Temat: The Slaughter of the Innocents; The Death of Herod - English Mystery Plays
Data: 26.V.2004

Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 27.X.2004

Organizacja konferencji
Death in Several Masks
Data: 6.XI.2004

Udział w konferencji
3rd Medieval English Studies Symposium - UAM, Poznań
Data: 27-28.XI.2004

Spotkanie siódme (mgr Krzysztof Majer)
Temat: Postmodernism - Barth, Coover, Calvino
Data: 06.I.2005

Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 26.I.2005

Spotkanie organizacyjne
Data: 09.III.2005

Spotkanie ósme (dr Joanna Kazik)
Temat: Kolęda jako gatunek literacki
Data: 30.III.2005

Udział w konferencji
PASE 2005, Łódź
Data: 04-07.IV.2005

Spotkanie dziewiąte (dr Joanna Kazik)
Temat: Kolęda Corpus Christi
Data: 13.IV.2005

Spotkanie dziesiąte (dr Michał Lachman)
Temat: Brenton & Hare: Pravda
Data: 21.IV.2005

Spotkanie jedenaste (mgr Paulina Mirowska)
Temat: Harold Pinter - The Birthday Party
Data: 05.V.2005

Udział w konferencji
British Drama Through the Ages and Medieval Studies, Łódź
Data: 17-18.X.2005

Udział w konferencji
4th Medieval English Studies Symposium - UAM, Poznań
Data: 29.XI.2005

Spotkanie dwunaste (dr Michał Lachman)
Temat: David Hare: Stuff Happens
Data: 29.XI.2005

Spotkanie trzynaste (dr Michał Lachman)
Temat: Frank McGuiness: Someone Who'll Watch Over Me
Data: 14.XI.2005

Spotkanie organizacyjne
Data: 16.I.2006

Spotkanie czternaste (dr Michał Lachman)
Temat: Patrick Marber - Closer
Data: 31.I.2006

Organizacja konferencji
Literature, Art, Culture: In Search of Identity
Data: 11.III.2006

Spotkanie piętnaste (mgr Krzysztof Majer)
Temat: Flannery O'Connor
Data: 20.III.2006

Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 5.IV.2006

Spotkanie szesnaste (Piotr Spyra)
Temat: Manipulative strategies in Alfred Tennyson's "The Coming of Arthur"
Data:27.X.2006

Spotkanie siedemnaste (Piotr Spyra)
Temat: Alfred Tennyson's "Lady of Shalott"
Data: 17.XI.2006

Spotkanie osiemnaste (Piotr Spyra)
Temat: "Sir Gawain and the Green Knight" as a Christmas poem
Data: 22.XI.2006

Udział w konferencji
5th Medieval English Studies Symposium (MESS) - Poznań
Data: 25-26.XI.2006

Spotkanie dziewiętnaste (Agata Witczak)
Temat: Sara Kane's "Cleansed"
Data: 1.XII.2006

Spotkanie dwudzieste (dr Michał Lachman)
Temat: Mark Ravenhill's plays: "Product" and "The Cut"
Data: 13.XII.2006

Spotkanie dwudzieste pierwsze (Wit Pietrzak)
Temat: Yeats's Byzantium Poems
Data: 15.XII.2006

Spotkanie organizacyjne
Data: 10.I.2007

Spotkanie dwudzieste drugie (Piotr Spyra)
Temat: "Kubla Khan" S. T. Coleridge'a
Data: 17.I.2007

Spotkanie dwudzieste trzecie (dr Magdalena Cieślak)
Temat: Estetyka campu
Data: 9.III.2007

Organizacja konferencji
Swimming Off/With/Against the Mainstream: the Place of Gender and Queer in Media, Culture, Literature and Society
Data: 16.III.2007

Spotkanie organizacyjne
Data: 11.IV.2007

Udział w konferencji
PASE 2007, Szczyrk
Data: 19-21.IV.2007

Spotkanie dwudzieste czwarte (prof. dr hab. Andrzej Wicher / Łukasz Kucharski)
Temat: Inspiracje Tolkiena
Data: 25.IV.2007

Spotkanie dwudzieste piąte (dr Kevin Ornellas)
Temat: Piosenki w dramatach Szekspira
Data: 16.V.2007

Spotkanie dwudzieste szóste (dr Joanna Kazik)
Temat: Muzyka w Śnie Nocy Letniej
Data: 30.V.2007

Spotkanie dwudzieste siódme (mgr Piotr Spyra)
Temat: P. B. Shelley: "Ozymandias"
Data: 14.XI.2007

Spotkanie dwudzieste ósme (mgr Piotr Spyra)
Temat: P. B. Shelley: "Fitful Alternations of the Rain"
Data: 21.XI.2007

Spotkanie dwudzieste dziewiąte (dr Michał Lachman)
Temat: Conor McPherson: "The Weir"
Data: 12.XII.2007

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2007

Spotkanie trzydzieste (mgr Piotr Spyra)
Temat: Wymowa średnioangielska
Data: 9.I.2008

Udział w konferencji
From Medieval to Medievalism: Student Approaches to English Medieval Studies - Warszawa
Data: 14.IV.2008

Spotkanie trzydzieste pierwsze (mgr Piotr Spyra)
Temat: The Lady of Shalott - wersja z 1833 r.
Data: 2.IV.2008

Spotkanie trzydzieste drugie (mgr Piotr Spyra)
Temat: "Ulysses" Alfreda Tennysona a Śmierć Autora
Data: 23.IV.2008

I Objazd Naukowy - Łęczyca
Data: 26.IV.2008

II Objazd Naukowy - Piotrków/Sulejów
Data: 27-28.IX.2008

Spotkanie trzydzieste trzecie (mgr Piotr Spyra)
Temat: Filmowa adaptacja Hamleta Kennetha Branagh
Data: 3.XI.2008

Spotkanie trzydzieste czwarte (dr Greg Miller)
Temat: Film A Place in the Sun (1951)
Data: 1.XII.2008

Udział w konferencji
Historia społeczna późnego średniowiecza - PAN, Warszawa
Data: 6.XII.2008

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 15.XII.2008

Spotkanie trzydzieste piąte (mgr Piotr Spyra)
Temat: Spotkania z elfami - Lanval Marie de France
Data: 12.I.2009

Spotkanie trzydzieste szóste (mgr Piotr Spyra)
Temat: Spotkania z elfami - Ballady elfickie: Tam Lin i Lady Isabel
Data: 24.II.2009

Spotkanie trzydzieste siódme (mgr Piotr Spyra)
Temat: Spotkania z elfami - Sir Orfeo
Data: 17.III.2009

Spotkanie trzydzieste ósme (mgr Piotr Spyra)
Temat: Spotkania z elfami - John Keats: La Belle Dame Sans Merci
Data: 31.III.2009

Spotkanie trzydzieste dziewiąte (prof. Andrew Tomlinson)
Temat: Jak mówić idiomatycznie po angielsku
Data: 7.IV.2009

Udział w konferencji
Against and Beyond: Subversion and Transgression in Drama, Theatre, Film and Media - Łódź
Data: 22-24.X.2009

Udział w konferencji
Spotkania Mediewistyczne - PAN, Warszawa
Data: 28.X.2009

Spotkanie czterdzieste (mgr Piotr Spyra)
Temat: "Patience" autorstwa Poety Perły
Data: 19.XI.2009

Spotkanie czterdzieste pierwsze (mgr Piotr Spyra)
Temat: Grendel Johna Gardnera
Data: 10.XII.2009

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 17.XII.2009

Spotkanie czterdzieste drugie (mgr Piotr Spyra)
Temat: Średnioniderlandzka sztuka Mariken van Nieumeghen
Data: 14.I.2010

Spotkanie czterdzieste trzecie (Maciej Grabski)
Temat: Poe vs. Freud: "The Fall of the House of Usher" z perspektywy myśli Zygmunta Freuda
Data: 9.III.2010

Spotkanie czterdzieste czwarte (mgr Piotr Spyra)
Temat: Filmowe adaptacje Beowulfa
Data: 30.III.2010

Spotkanie czterdzieste piąte (mgr Monika Kocot)
Temat: Poezja Edwina Morgana
Data: 26.IV.2010

Wycieczka do Grotnik - Faerie Hunt Field Trip
Data: 3.V.2010

Spotkanie czterdzieste szóste (mgr Piotr Spyra)
Temat: Irlandzka Herbatka Ciarana Carsona
Data: 17.V.2010

Organizacja konferencji
The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric
Data: 6.XI.2010

Spotkanie czterdzieste siódme (mgr Piotr Spyra)
Temat: "Ode on a Grecian Urn" Johna Keatsa
Data: 9.XII.2010

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 16.XII.2010

Spotkanie czterdzieste ósme (mgr Piotr Spyra)
Temat: Spotkania z elfami - Caryl Churchill: The Skriker
Data: 10.I.2011

Spotkanie czterdzieste dziewiąte (mgr Piotr Spyra)
Temat: Alternatywne interpretacje poematu "Sir Gawain and the Green Knight"
Data: 8.III.2011

Spotkanie pięćdziesiąte (prof. dr hab. Irena Janicka-Świderska)
Temat: Król Lear
Data: 29.III.2011

Udział w konferencji
Solitude / Loneliness / Aloneness - Konferencja studencka Koła Neolit, Szczyrk
Data: 8-10.IV.2011

Spotkanie pięćdziesiąte pierwsze (mgr Piotr Spyra)
Temat: Edward II Christophera Marlowe'a
Data: 10.V.2011

Spotkanie pięćdziesiąte drugie (mgr Piotr Spyra)
Temat: Hamlet w adaptacji Royal Shakespeare Company (2009)
Data: 17.V.2011

Wycieczka do Grotnik - Faerie Hunt Field Trip 2
Data: 25.VI.2011

Udział w konferencji
Eroticism and Its Discontents - Łódź
Data: 20-22.X.2011

Spotkanie pięćdziesiąte trzecie (mgr Piotr Spyra)
Temat: Wymowa Chaucera
Data: 27.X.2011

Spotkanie pięćdziesiąte czwarte (mgr Piotr Spyra)
Temat: Chaucer - "Man of Law's Tale"
Data: 3.XI.2011

Spotkanie pięćdziesiąte piąte (mgr Piotr Spyra)
Temat: Średnioangielski poemat Perła
Data: 24.XI.2011

Spotkanie pięćdziesiąte szóste (mgr Piotr Spyra)
Temat: Anonimowa tragedia elżbietańska Arden of Faversham
Data: 8.XII.2011

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 20.XII.2011

Spotkanie pięćdziesiąte siódme (mgr Piotr Spyra)
Temat: Opowieść Zimowa Williama Shakespeare'a
Data: 5.I.2012

Spotkanie pięćdziesiąte ósme (prof. UŁ dr hab. Jadwiga Uchman)
Temat: Under Milk Wood Dylana Thomasa
Data: 8.III.2012

Spotkanie pięćdziesiąte dziewiąte (mgr Monika Kocot)
Temat: William Blake - mistyk
Data: 26.IV.2012

Spotkanie sześćdziesiąte (dr Michał Lachman) - spotkanie współorganizowane z United Students Society
Temat: Neil LaBute - "The Shape of Things"
Data: 10.V.2012

Spotkanie sześćdziesiąte pierwsze (prof. Andrew Tomlinson)
Temat: "The Gathering Storm" (reż. R. Loncraine)
Data: 17.V.2012

Spotkanie sześćdziesiąte drugie (Maciej Wieczorek)
Temat: Teatr okrucieństwa a Cleansed Sary Kane
Data: 5.VI.2012

III Objazd Naukowy - Łęczyca
Data: 24.VI.2012

Spotkanie sześćdziesiąte trzecie (dr Piotr Spyra)
Temat: Wyznania św. Augustyna
Data: 8.XI.2012

Spotkanie sześćdziesiąte czwarte (dr Piotr Spyra) - spotkanie współorganizowane z United Students Society
Temat: Jak sfilmować "Zew Cthulhu" H. P. Lovecrafta
Data: 21.XI.2012

Spotkanie sześćdziesiąte piąte (Joanna Matyjaszczyk)
Temat: Ballada "The Idiot Boy" Williama Wordswortha
Data: 6.XII.2012

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2012

Spotkanie sześćdziesiąte szóste (dr Piotr Spyra)
Temat: Czym jest autor? Problematyka autorstwa dzieł Szekspira
Data: 3.I.2013

Spotkanie sześćdziesiąte siódme (Maciej Wieczorek)
Temat: Mark Ravenhill - Polaroidy
Data: 10.I.2013

Organizacja konferencji
Intertextuality
Data: 16-17.III.2013

Spotkanie sześćdziesiąte ósme (prof. UŁ dr hab. Jadwiga Uchman)
Temat: Sławomir Mrożek - Tango
Data: 21.III.2013

Spotkanie sześćdziesiąte dziewiąte (dr Katarzyna Ojrzyńska)
Temat: At the Black Pig's Dyke Vincenta Woodsa
Data: 15.IV.2013

Spotkanie siedemdziesiąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Ballady - "Lady Isabel and the Elf-Knight" & "Hind Etin"
Data: 25.IV.2013

Spotkanie siedemdziesiąte pierwsze (dr Krzysztof Majer) - spotkanie współorganizowane z United Students Society
Temat: Gotycka Kanada - opowiadania Barbary Gowdy
Data: 30.X.2013

Spotkanie siedemdziesiąte drugie (dr Piotr Spyra)
Temat: Romeo i Julia vs. Romeo + Juliet
Data: 13.XII.2013

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 18.XII.2013

Spotkanie siedemdziesiąte trzecie (dr Piotr Spyra)
Temat: Makbet Ruperta Goolda z Patrickiem Stewartem
Data: 15.I.2014

Spotkanie siedemdziesiąte czwarte (dr Katarzyna Ojrzyńska)
Temat: Dancing at Lughnasa Briana Friela a nostalgia
Data: 18.III.2014

Spotkanie siedemdziesiąte piąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Sztuka The Witch Thomasa Middletona
Data: 22.IV.2014

Spotkanie siedemdziesiąte szóste (prof. Andrew Tomlinson)
Temat: Film "Jeżeli..." Lindsaya Andersona
Data: 6.V.2014

Spotkanie siedemdziesiąte siódme (mgr Maciej Wieczorek)
Temat: Sztuka The Cripple of Inishmaan Martina McDonagh
Data: 3.VI.2014

Spotkanie siedemdziesiąte ósme (dr Piotr Spyra)
Temat: Wiersz "The Song of the Wandering Aengus" W.B. Yeatsa
Data: 30.VI.2014

Spotkanie siedemdziesiąte dziewiąte (mgr Joanna Ludwikowska) [Letnia szkoła 2014]
Temat: Purytanie w Anglii i Nowej Anglii
Data: 1.VIII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2014]
Temat: Demonizacja elfów w okresie wczesnonowożytnym
Data: 1.VIII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte pierwsze (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2014]
Temat: Secret Commonwealth Roberta Kirka - studium elfów we wczesnonowożywnej Szkocji
Data: 2.VIII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte drugie (mgr Joanna Ludwikowska) [Letnia szkoła 2014]
Temat: Purytanie a zjawiska nadprzyrodzone
Data: 2.VIII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte trzecie (dr Katarzyna Ojrzyńska) [Letnia szkoła 2014]
Temat: Irlandzkie święto Lughnasa
Data: 2.VIII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte czwarte (dr Katarzyna Ojrzyńska)
Temat: Sztuka Wonderful Tennessee Briana Friela
Data: 16.XII.2014

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2014

Spotkanie osiemdziesiąte piąte (dr hab. Janusz Pietrzak)
Temat: Jak to dawniej z piwem bywało - historia produkcji piwa
Data: 16.III.2015

Spotkanie osiemdziesiąte szóste (dr Piotr Spyra)
Temat: Religijna interpretacja opowieści Marie de France "Yonec"
Data: 25.V.2015

Spotkanie osiemdziesiąte siódme (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2015]
Temat: Zeznania Isobel Gowdie: wstęp
Data: 7.VIII.2015

Spotkanie osiemdziesiąte ósme (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2015]
Temat: Zeznania Isobel Gowdie: elementy demonologiczne i folklorystyczne
Data: 7.VIII.2015

Spotkanie osiemdziesiąte dziewiąte (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2015]
Temat: Zeznania Isobel Gowdie: perspektywa szamanistyczna
Data: 8.VIII.2015

Spotkanie dziewięćdziesiąte (dr Piotr Spyra) [Letnia szkoła 2015]
Temat: Zeznania Isobel Gowdie: pakt demoniczny a kwestia odpowiedzialności
Data: 8.VIII.2015

Spotkanie dziewięćdziesiąte pierwsze (dr Piotr Spyra)
Temat: O rytualnej czystości i nieczystości - książka "Purity and Danger" Mary Douglas
Data: 14.XI.2015

Spotkanie dziewięćdziesiąte drugie (dr Piotr Spyra)
Temat: "Sir Gawain i Zielony Rycerz" a wierzenia w elfy
Data: 17.XII.2015

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2015

Spotkanie dziewięćdziesiąte trzecie (dr Piotr Spyra)
Temat: Szekspirowskie elfy w malarstwie wiktoriańskim
Data: 19.IV.2016

Spotkanie dziewięćdziesiąte czwarte (dr Piotr Spyra)
Temat: Bisclavret autorstwa Marie de France a kwestia tożsamości
Data: 7.V.2016

Spotkanie dziewięćdziesiąte piąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Ballady z kolekcji Childa - nr 37 i 39: "Thomas the Rhymer" i "Tam Lin"
Data: 17.V.2016

Wycieczka do Grotnik - Fairy Hunt Field Trip
Data: 19.VI.2016

Spotkanie dziewięćdziesiąte szóste (dr Piotr Spyra)
Temat: Lanval autorstwa Marie de France i średnioangielski Sir Launfal
Data: 27.X.2016

Spotkanie bożonarodzeniowe (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Data: 17.XII.2016

Spotkanie dziewięćdziesiąte siódme (dr Piotr Spyra)
Temat: Wymowa Chaucera
Data: 23.II.2017

Spotkanie dziewięćdziesiąte ósme (dr Piotr Spyra)
Temat: Czary i polowania na czarownice w Europie przełomu średniowiecza i nowożytności
Data: 27.III.2017

Spotkanie dziewięćdziesiąte dziewiąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Demonologia króla Szkocji Jakuba VI
Data: 27.IV.2017

Spotkanie setne (dr Piotr Spyra)
Temat: Magia renesansowa a literatura angielskiego renesansu
Data: 29.V.2017

Spotkanie sto pierwsze (dr Piotr Spyra)
Temat: The Witch of Edmonton - historia Elizabeth Sawyer
Data: 25.XI.2017

Spotkanie sto drugie (dr Piotr Spyra)
Temat: Elfy w folklorze i literaturze brytyjskiej
Data: 7.XII.2017

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2017

Spotkanie sto trzecie (dr Piotr Spyra)
Temat: Liminalność w poemacie Sir Orfeo
Data: 7.III.2018

Spotkanie sto czwarte (dr Piotr Spyra)
Temat: Opowiadanie Franza Kafki Schron
Data: 11.IV.2018

Spotkanie sto piąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Graniczność przestrzenna a liminalność w badaniach literackich
Data: 8.XI.2018

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 20.XII.2018

Spotkanie sto szóste
Temat: Istoty nadprzyrodzone w mitologii słowiańskiej i wierzeniach Wysp Brytyjskich
Data: 31.I.2019

Spotkanie sto siódme (dr Piotr Spyra)
Temat: Dydaktyka i rozrywka sceniczna w sztuce Mariken van Nieumeghen
Data: 20.III.2019

Spotkanie sto ósme (dr Piotr Spyra)
Temat: Hamlet w reżyserii Gregory'ego Dorana (2009)
Data: 16.V.2019

Spotkanie sto dziewiąte (dr Piotr Spyra)
Temat: Hermeneutyka biblijna - List do Rzymian
Data: 7.XI.2019

Spotkanie sto dziesiąte (Adam Marczak) - spotkanie współorganizowane z United Students Society
Temat: Grendel w Ameryce
Data: 13.XI.2019

Spotkanie bożonarodzeniowe
Data: 19.XII.2019

Spotkanie sto jedenaste (dr Piotr Spyra)
Temat: Przemiana Franza Kafki - przegląd krytyki
Data: 28.II.2020

Spotkanie sto dwunaste (dr Piotr Spyra)
Temat: Dziennik roku zarazy Daniela Defoe
Data: 3.X.2020

Spotkanie sto trzynaste (bożonarodzeniowe, dr Piotr Spyra)
Temat: Kolędy średnioangielskie
Data: 22.XII.2020

Spotkanie sto czternaste (dr Piotr Spyra)
Temat: Edward II Christophera Marlowe'a
Data: 23.II.2021

Spotkanie sto piętnaste (dr Piotr Spyra)
Temat: The Duchess of Malfi Johna Webstera
Data: 27.IV.2021

Aktualności | O Kole | Ludzie Koła | Projekty | Zdjęcia | Archiwum | Linki